Estàs pensant a apuntar-te al CIM i vols saber una mica més per a decidir-te i que fer per a apuntar-te?

T'interessa saber que:
La quota anual de soci del CIM és de 15 € para major (7,5 € juvenil, i 0 € infantil), que es domicilia en el teu compte bancari.
Et recomanem que et federes. Per a fer-ho ens hauràs d'indicar cada any el tipus de llicència que desitges per a aqueix any. Les tarifes pots consultar-les en la web de la federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV). Si ets soci et podem tramitar la llicència federativa de muntanya, sense sobrecost, i així constaràs en la federació com a soci del CIM o també pots tramitar-la directament en la federació.
També pots ser soci del CIM encara que sigues d'un altre club.

Les reunions, projeccions i altres activitats socials, les fem normalment els dijous en el complex esportiu de la Petxina, però quan no hi ha activitat i habitualment l’últim dijous de cada mes ens veiem en un bar del barri del Carme per a sopar un entrepà i conrear les relacions socials.
Solem anunciar les activitats programades mitjançant el correu electrònic ( als socis) i també anunciem les activitats en la nostra web (per a tothom).

En el CIM totes les activitats i tot el treball visible i no visible, és realitzat de forma voluntària pels socis i els directius del club sense cap retribució.
La filosofia del club és "prepara 1 cap de setmana i gaudeix dels altres 51", per la qual cosa totes les propostes d'activitats són ben rebudes.
Procurem que les activitats siguen al menor cost possible, que les eixides s'autofinancen, i que no estiguen gravades per altres costos i per tant evitem tot allò que puga generar despeses generals al club.
No disposem d'instal·lacions pròpies ni de material de préstec.

El CIM està obert a la participació de tots els afeccionats a la muntanya i és per açò que tant en les eixides com en les activitats socials poden apuntar-se i participar els socis i els no socis, sense diferències ni preferències quant a terminis o costos.
Així que la millor forma de conèixer al CIM i a la seua gent és que participes en la primera eixida o activitat social que t'interesse.
Si a més de participar en les activitats del CIM, vols ser soci del CIM, per exemple per a federar-te pel CIM, per a rebre informació per correu electrònic o per a accedir a la documentació del club (MapaCIM), pots usar el formulari per a associar-se .

A l’inici de cada any passem automàticament pel banc la quota del Club de tots els socis, però només es tramitem les llicències que cada any ens demaneu. Recorda que funcionem de forma voluntària i per tant ignorem exigències i peticions amb presses d'última hora.


Pots usar el formulari o el correu electrònic, però abans de preguntar tingues en compte que estem saturats amb els centenars de correus que rebem cada any, i que la millor forma de conèixer-nos és que t'informes en aquesta web, i que participes en alguna activitat, abans de fer-te soci.

 

¿Estás pensando en apuntarte al CIM y quieres saber algo más para decidirte y que hacer para apuntarte?

Te interesa saber que:  

La cuota anual de socio del CIM es de 15 € para mayor (7,5 € juvenil y 0 € infantil), que se domicilia en tu cuenta bancaria.

Te podemos tramitar la licencia federativa de montaña, sin sobrecoste, y así constarás en la federación como socio del CIM, y también puedes ser socio del CIM aunque seas de otro club o también puedes tramitarla directamente en la federación.

Las reuniones, proyecciones y otras actividades sociales, las hacemos normalmente los jueves en el complejo deportivo de La Petxina, pero cuando no hay actividad y habitualmente los últimos jueves de cada mes nos vemos en un bar del barrio del Carmen para cenar un bocadillo y cultivar las relaciones sociales. 
Solemos anunciar las actividades programadas mediante el correo electrónico ( a los socios) y también anunciamos las actividades en  nuestra web (para todo el mundo).
  
En el CIM todas las actividades y todo el trabajo visible y no visible, es realizado de forma voluntaria por los  socios y los directivos del club sin ninguna retribución.

La filosofía del club es "prepara 1 fin de semana y disfruta de los otros 51", por lo que todas las propuestas de actividades son bien recibidas.

Procuramos que las actividades sean al menor coste posible, que las salidas se autofinancien, y que no estén grabadas por otros costes y por tanto evitamos todo aquello  que pueda generar gastos generales al club.

No disponemos de instalaciones propias ni de material de préstamo.

El CIM está abierto a la participación de todos los aficionados a la montaña y es por eso que tanto en las salidas como en las actividades sociales pueden apuntarse y participar tanto los socios como los no socios y sin diferencias ni preferencias en cuanto a plazos o costes.  

Así que la mejor forma de conocer al CIM y a su gente es que participes en la primera salida o actividad social  que te interese. 

Si además de participar en las actividades del CIM, quieres ser socio del CIM, por ejemplo para federarte por el CIM, para recibir información por email, para acceder a la documentación del club (MapaCIM), puedes usar el formulario para asociarse . 

Te recomendamos que te federes para lo cual debes indicarnos cada año el tipo de licencia que deseas para ese año. Las tarifas puedes consultarlas en la web de la federación de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana FEMECV.  

Al principio de cada año pasamos automáticamente por el banco la cuota del Club de todos los socios pero solo tramitamos las licencias que cada año nos piden los socios. Recuerda que funcionamos de forma voluntaria, y por tanto ignoramos exigencias y peticiones con prisas de última hora. 

Puedes usar el formulario o el correo electrónico, pero antes de preguntar ten en cuenta, que estamos saturados con los cientos de correos que recibimos cada año, y que la mejor forma de conocernos es que te informes en esta web, y que participes en alguna actividad, antes de hacerte socio.

 

Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua assumpció de responsabilitat.
<Llistat de totes les Activitats del CIM>