Estàs pensant a apuntar-te al CIM i vols saber una mica més per a decidir-te i que fer per a apuntar-te?

T'interessa saber que:

La quota anual de soci del CIM, que es domicilia en el teu compte bancari, és de 15 € para major, 7,5 € juvenil, i 0 € infantil.

Les reunions, projeccions i altres activitats socials, les fem normalment els dijous en el complex esportiu de la Petxina en Valencia, però quan no hi ha activitat i habitualment l’últim dijous de cada mes ens veiem en un bar de Valencia per a sopar un entrepà i conrear les relacions socials. 

Anunciem als socis les activitats programades mitjançant el correu electrònic i també anunciem les activitats en la nostra web (per a tothom).

En el CIM totes les activitats i tot el treball visible i no visible, és realitzat de forma voluntària pels socis i els directius del club, sense cap retribució.

La filosofia del club és "prepara 1 cap de setmana i gaudeix dels altres 51", per la qual cosa totes les propostes d'activitats són ben rebudes.

Procurem que les activitats siguen al menor cost possible, que no estiguen gravades per altres costos, i per tant evitem tot allò que puga generar despeses generals al club. 

No disposem d'instal·lacions pròpies ni de material de préstec.

El CIM està obert a la participació de tots els afeccionats a la muntanya i és per açò que tant en les eixides com en les activitats socials poden apuntar-se i participar els socis i els no socis, sense diferències ni preferències quant a terminis o costos. Així que la millor forma de conèixer al CIM i a la seua gent és que participes en la primera eixida o activitat social que t'interesse. 

Pots usar el correu electrònic, però abans de preguntar tingues en compte que estem saturats amb els centenars de correus que rebem cada any, i que la millor forma de conèixer-nos és que t'informes en aquesta web, i que participes en alguna activitat, abans de fer-te soci. 

Si ja participes en les activitats del CIM, coneixes alguns soci, i a més vols associar-te al CIM, per exemple per a federar-te pel CIM, per a rebre informació per email, per a accedir a la documentació del club, pots sol·licitar-lo mitjançant correu electrònic.

També pots ser soci del CIM encara que sigues soci i/o estigues federat per un altre club. 

També et recomanem que et federes i podem tramitar-te sense sobrecost, la llicència federativa de muntanya, i així constaràs en la federació com a soci del Club Integral de Montaña.  

A l’inici de cada any passem automàticament pel banc la quota del Club de tots els socis, però només es tramitem les llicències que cada any ens demaneu. Recorda que funcionem de forma voluntària i per tant ignorem exigències i peticions amb presses d'última hora. 

I recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua Assumpció de responsabilitat

  •    Per associar-te envia un correu de sol·licitud, descrivint la teua vinculació amb el CIM, i amb les teues dades personals: nom, cognoms, NIF, data de naixement, adreça postal completa, telèfon mòbil, adreça electrònica, compte bancari (IBAN), a cimvalencia&gmail.com

      

¿Estás pensando en apuntarte al CIM y quieres saber algo más para decidirte y que hacer para apuntarte?

Te interesa saber que:  

La cuota anual de socio del CIM, que se domicilia en tu cuenta bancaria, es de 15 € para mayor, 7,5 € juvenil, y 0 € infantil.

Las reuniones, proyecciones y otras actividades sociales, las hacemos normalmente los jueves en el complejo deportivo de La Petxina, pero cuando no hay actividad y habitualmente los últimos jueves de cada mes nos vemos en un bar de Valencia para cenar un bocadillo y cultivar las relaciones sociales.

Anunciamos a los socios las actividades programadas mediante el correo electrónico, y también anunciamos las actividades en  nuestra web (para todo el mundo).

En el CIM todas las actividades y todo el trabajo visible y no visible, es realizado de forma voluntaria por los  socios y los directivos del club sin ninguna retribución.

La filosofía del club es "prepara 1 fin de semana y disfruta de los otros 51", por lo que todas las propuestas de actividades son bien recibidas.

Procuramos que las actividades sean al menor coste posible, que las salidas se autofinancien, y que no estén grabadas por otros costes y por tanto evitamos todo aquello  que pueda generar gastos generales al club.

No disponemos de instalaciones propias ni de material de préstamo.

El CIM está abierto a la participación de todos los aficionados a la montaña y es por eso que tanto en las salidas como en las actividades sociales pueden apuntarse y participar tanto los socios como los no socios y sin diferencias ni preferencias en cuanto a plazos o costes.  

Puedes usar el correo electrónico, pero antes de preguntar ten en cuenta, que estamos saturados con los cientos de correos que recibimos cada año, y que la mejor forma de conocernos es que te informes en esta web, y que participes en alguna actividad, antes de hacerte socio.

Así que la mejor forma de conocer al CIM y a su gente es que participes en la primera salida o actividad social  que te interese. 

Si ya participas en las actividades del CIM, conoces algunos socio, y además quieres asociarte al CIM, por ejemplo para federarte por el CIM, para recibir información por email, para acceder a la documentación del club, puedes solicitarlo mediante correo electrónico. 

También puedes ser socio del CIM aunque seas socio y/o estés federado por otro club.

También te recomendamos que te federes y podemos tramitarte sin sobrecoste, la licencia federativa de montaña, y así constarás en la federación como socio del Club Integral de Montaña.

Al principio de cada año pasamos automáticamente por el banco la cuota del Club de todos los socios pero solo tramitamos las licencias que cada año nos piden los socios. Recuerda que funcionamos de forma voluntaria, y por tanto ignoramos exigencias y peticiones con prisas de última hora.

Y recuerda que al participar en cualquier actividad del CIM, declaras tu Asunción de responsabilidad

  • , Para asociarte envía un correo de solicitud, describiendo tu vinculación con el CIM, y con tus datos personales: nombre, apellidos, NIF, fecha de nacimiento, dirección postal completa, teléfono móvil, dirección electrónica, cuenta bancaria (IBAN), a cimvalencia&gmail.com

 

      Última actualización: 21/09/2023    

Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua assumpció de responsabilitat.