Ajuda-FAQ

Respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ)

Selecciona, de la llista de més a baix, una categoria i després una FAQ a llegir. Si tens alguna pregunta que no trobes és aquesta secció, per favor, contacta'ns.

Selecciona, de la lista de más abajo, una categoría y luego una FAQ a leer. Si tienes alguna pregunta que no encuentres es esta sección, por favor, contáctanos.

El CIM, el seu funcionament, què és, què fem, on ens reunim, ...

El CIM, su funcionamiento, qué es, qué hacemos, dónde nos reunimos, ...

Instruccions d'ús i d'administració de la web.

Instrucciones de uso y de administración de la web.