Responsabilitat

Asunción de responsabilidad

El CIM és un club d'amics en el qual els seus socis actuant com coordinadors o organitzadors ens ofereixen les seues propostes de forma generosa i desinteressada. Cada participant està obligat a valorar si està capacitat física i tècnicament i ha d'informar-se dels riscos que suposa participar en cada activitat, assumint la responsabilitat i exonerant al CIM, i qualssevol dels seus integrants, de la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguera patir o provocar per incomplir aquesta obligació. Si participes en el CIM estàs acceptant implícitament aquestes condicions.


El CIM es un club de amigos en el que sus socios actuando como coordinadores u organizadores nos ofrecen sus propuestas de forma generosa y desinteresada. Cada participante está obligado a valorar si está capacitado física y técnicamente y debe informarse de los riesgos que supone participar en cada actividad, asumiendo la responsabilidad y exonerando al CIM, y cualesquiera de sus integrantes, de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera sufrir o provocar por incumplir esta obligación. Si participas en el CIM estás aceptando implícitamente estas condiciones.
 
 Aquest missatge apareix periòdicament al visitant no registrat   /  Este mensaje aparece periódicamente al visitante no registrado
Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua assumpció de responsabilitat.
<Llistat de totes les Activitats del CIM>

Comentarios  

#1 Juanvi Hoyos 27-09-2012 11:38
¿Estás pensando en apuntarte al CIM y quieres saber algo más para decidirte y que hacer para apuntarte?
Como dice en este enlace
cimvalencia.es/CIM/ajuda/ajuda-faqs/36-cim/45-como-asociarse
consulta periodicamente la web y participa en la primera actividad que te interese.

No estàs autoritzat per a enviar comentaris.

No estás autorizado para enviar comentarios.

You have no rights to post comments.

Está aquí: Inici Ajuda Responsabilitat