Lloc d'utilització del CIM (El Micalet)
Dijous

Clic per a veure en Google Maps

Clic per a veure en Google Maps 

 

 

Societat Coral El Micalet

Guillem de castro, 73  

46008 València

 

www.scelmicalet.cat

 

 
 

local-Micalet.jpg

 Coordina:  Rosa Asensio

No estàs autoritzat per a enviar comentaris.

No estás autorizado para enviar comentarios.

You have no rights to post comments.